VDA Marketing is a team of experts with many years of experience in the field of Digital Marketing, Applied Graphic Design in Vietnam. VDA specializes in designing applied graphic products in the fields of Digital Marketing, Advertising, Architecture – Interior, Brand Identity, Mascot Design (Mascot), etc.
VDA Marketing is also a place to provide solutions and consulting for digital transformation in general and Digital Marketing applications in particular for businesses along with consulting guidance from Digital Marketing experts with a lot of practical experience.

VDA Marketing  là đội ngũ chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing, Thiết kế đồ họa ứng dụng tại Việt Nam. VDA chuyên thiết kế các sản phẩm đồ họa ứng dụng trong lĩnh vực Digital Marketing, Quảng cáo, Kiến trúc – Nội thất, Nhận diện Thương hiệu, Thiết kế Linh vật (Mascot), v.v…
VDA Marketing cũng là nơi cung cấp các giải pháp, tư vấn chuyển đổi số nói chung và ứng dụng Digital Marketing nói riêng cho các Doanh Nghiệp cùng với sự hướng dẫn tư vấn đến từ các chuyên gia Digital Marketing có rất nhiều kinh nghiệm thực tiễn.

 

VDA MARKETING COMPANY
126 Ngu Hanh Son street, Da Nang city – Viet Nam.
HOTLINE: 091.787.4455
ZALO: 091.787.4455
EMAIL: vdadigitalmarketing@gmail.com